Μεταφορές & Μετακομίσεις - Πάτρα σε Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ

Ακρωτηρίου 9, Πάτρα, 26334, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610334863
Νοταρά 157, Πάτρα, 26442, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610422420
Αγίου Ανδρέα 125, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610271704
Νοταρά 3, Πάτρα, 26441, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610430066
Τριών Ναυάρχων 18, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610317910
Μαιζώνος 155, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610272411
Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 198, Πάτρα, 26443, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610453700
Ακρωτηρίου 243, Πάτρα, 26332, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610323252
Κωνσταντινουπόλεως 46, Πάτρα, 26225, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610272273
Κορίνθου 126, Πάτρα, 26223, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610277480
Ευμήλου 2, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610222992
Κανελλόπουλου Παναγιώτη 41, Πάτρα, 26442, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610623050
Διοδώρου 148, Πάτρα - Χάραδρο, 26443, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610461600
Πανεπιστημίου 477, Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610463001
Λεύκας 46, Μαυρομανδήλα, Πετρωτό, Πάτρα, 26500, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610528525
Ανδρίτσου 4, Πάτρα, 26332, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
6946707351
Ξηροποτάμου, Πάτρα, 26500, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610526565
Ιδομενέως 34, Πάτρα, 26333, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610521000
Έλληνα Στρατιώτη 65, Πάτρα, 26441, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610427202
Κορίνθου 294, Πάτρα, 26222, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610337733
Πατρών - Κλάους 250, Πάτρα - Περιβόλα, 26334, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610644327
Ακρωτηρίου 268, Πάτρα, 26332, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610521032
Πεσόντων Αστυνομικών 6, Πάτρα, 26335, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610528312
Σκύρου 95, Πάτρα, 26334, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
6932269271
Ανθείας 233, Πάτρα - Ζαρουχλέικα, 26332, ΑΧΑΪΑΣ Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ
2610334938