Κατασκευές - Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης σε Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΤ 20, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310795647
12ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2310710153