Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου σε Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γέργερη, Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, 70003, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2894340300