Τοπική Αυτοδιοίκηση - Γαλάτιστα σε Γαλάτιστα - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Γαλάτιστα, Γαλάτιστα, 63073, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Γαλάτιστα - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2371351700