Κωστούλας Φώτιος Ι. - Θεσσαλονίκη
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Πίψου Χρήστου 11, Θεσσαλονίκη, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310530204

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6439002067568

Γεωγραφικό μήκος: 22.9241274000000

Κωστούλας Φώτιος Ι. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κωστούλας Φώτιος Ι. - Θεσσαλονίκη Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες & Ασφάλειες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310531204