ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Αθήνα
Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Κανελλοπούλου Παναγιώτη 4, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 10177, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2131520000

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9893487404940

Γεωγραφικό μήκος: 23.7782713939356

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Αθήνα Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2106980566 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
2106977308 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
2106915339 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
2106924929 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ
2106923689 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (FAX)
2106925509 : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (FAX)