Χαραλάμπης Νικόλαος Α. - Ρόδος
Ναυτιλία - Ρόδος Ρόδος - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 68, Ρόδος, 85132, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Τηλέφωνο: 2241024608

Γεωγραφικό πλάτος: 36.4380079195538

Γεωγραφικό μήκος: 28.2358307304672

Χαραλάμπης Νικόλαος Α. - Ρόδος

Περιγραφή - Χαραλάμπης Νικόλαος Α. - Ρόδος Ναυτιλία - Ρόδος Ρόδος - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος.