ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΕ - Θεσσαλονίκη
Μέταλλα - Ξυλεία - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ