ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - Αιγάλεω
Βαρέα Οχήματα - Αιγάλεω Αιγάλεω - ΑΤΤΙΚΗΣ