ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 102-108, Αθήνα - Πλατεία Βικτωρίας, 10434, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2108210512

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9936549269480

Γεωγραφικό μήκος: 23.7304101567409

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Αθήνα Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2108210067 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
2108210097 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2108210319 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ
2108210532 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ Ε ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2108210629 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ
2108211093 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ9 - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ