Φλάσκας Ιωάννης Ν. - Πειραιάς
Υπηρεσίες Νομικές - Πειραιάς Πειραιάς - ΑΤΤΙΚΗΣ