Στρατηγόπουλος Νικόλαος Κ. - Πάτρα
Ελεύθερος Χρόνος - Χόμπι - Πάτρα Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ