Σταυρόπουλος Αθανάσιος Ν. - Πάτρα
Ιατροί - Πάτρα Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ