Μαραγκάκης Γεώργιος Μ. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ