Προύντζος Αλέξανδρος Φ. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ