ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ - Αθήνα
Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Στησιχόρου 17, Αθήνα, 10674, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2107217593

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9733299380497

Γεωγραφικό μήκος: 23.7415482000000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ - Αθήνα Σώματα Ασφαλείας - Ένοπλες Δυνάμεις - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2107221987 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
2107283315 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2107291610 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2107223096 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
2107211720 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2107217594 : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ