Κουζή Ιωάννα - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ