Μπερατλής Γεώργιος Μ. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 79, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310300864

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6016698000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9622556688029

Μπερατλής Γεώργιος Μ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Μπερατλής Γεώργιος Μ. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η εταιρεία μας Μπερατλής Γεώργιος Μ. βρίσκεται στην πόλη Θεσσαλονίκη. Η διεύθυνση της εταιρείας είναι 25ης Μαρτίου 79, Θεσσαλονίκη, 54248, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ιστοσελίδα μας ή καλέστε το 2310300864