Ναβροζίδης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη
Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Λαμπράκη Γρηγορίου 215, Θεσσαλονίκη, 54352, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2316010992

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6116729588267

Γεωγραφικό μήκος: 22.9850210257068

Ναβροζίδης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Ναβροζίδης Γεώργιος Ι. - Θεσσαλονίκη Ιατροί - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καρδιολογικό ιατρείο.