ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΘΗΝΑΣ - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ