Διαμαντογιάννης Κωνσταντίνος Γ. - Αθήνα
Ιατροί - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ