Χατζόπουλος Δημήτριος Ν. - Καλαμαριά
Ιατροί - Καλαμαριά Καλαμαριά - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ