Φαρμακάκης Νικόλαος Μ. - Πάτρα
Ιατροί - Πάτρα Πάτρα - ΑΧΑΪΑΣ