ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ - Ρίο
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ρίο Ρίο - ΑΧΑΪΑΣ

Διεύθυνση: Αθηνών 6, Ρίο, 26504, ΑΧΑΪΑΣ

Τηλέφωνο: 2613602600

Γεωγραφικό πλάτος: 38.2962179795685

Γεωγραφικό μήκος: 21.7923329629682

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ - Ρίο

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ - Ρίο Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ρίο Ρίο - ΑΧΑΪΑΣ

2613602603 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2613602604 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ
2613602605 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ
2613602606 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2613602613 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ
2613602614 : ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ