ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τρίπολη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τρίπολη Τρίπολη - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διεύθυνση: Λαγοπάτη \u0026 Αταλάντης, Τρίπολη, 22132, ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2713610407

Γεωγραφικό πλάτος: 37.5064510000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.3765190000000

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τρίπολη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - Τρίπολη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τρίπολη Τρίπολη - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2710224553 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
2710221285 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (FAX)
2713600431 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2713600432 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2713600434 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2713600438 : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ