ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Μελίσσια
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Μελίσσια Μελίσσια - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2132050000

Γεωγραφικό πλάτος: 38.0517436585365

Γεωγραφικό μήκος: 23.8307615000000

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Μελίσσια

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - Μελίσσια Τοπική Αυτοδιοίκηση - Μελίσσια Μελίσσια - ΑΤΤΙΚΗΣ

2132050033 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2132050040 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2132050004 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2132050084 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2132050084 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
2132050084 : ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ