ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - Κύμη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κύμη Κύμη - ΕΥΒΟΙΑΣ

Διεύθυνση: Βογιατζή Νικολάου 4, Κύμη, 34003, ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2222351200

Γεωγραφικό πλάτος: 38.6334590000000

Γεωγραφικό μήκος: 24.1040200000000

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - Κύμη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - Κύμη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Κύμη Κύμη - ΕΥΒΟΙΑΣ

2222022521 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2222351208 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2222351211 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2222023777 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2222351212 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
2222351213 : ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ