ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Νέο Ηράκλειο
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Νέο Ηράκλειο Νέο Ηράκλειο - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Καραγιώργη Στέλιου 2, Έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ, Νέο Ηράκλειο, 14121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2132000100

Γεωγραφικό πλάτος: 38.0459869216112

Γεωγραφικό μήκος: 23.7660519936073

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Νέο Ηράκλειο

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - Νέο Ηράκλειο Τοπική Αυτοδιοίκηση - Νέο Ηράκλειο Νέο Ηράκλειο - ΑΤΤΙΚΗΣ

2132000211 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2132000215 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2132000110 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
2132000102 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2132000103 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2132000106 : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ