ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - Αλίαρτος
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αλίαρτος Αλίαρτος - ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών, Αλίαρτος, 32001, ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνο: 2268350211

Γεωγραφικό πλάτος: 38.3727109868761

Γεωγραφικό μήκος: 23.1010058359367

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - Αλίαρτος

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - Αλίαρτος Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αλίαρτος Αλίαρτος - ΒΟΙΩΤΙΑΣ

2268350220 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2268350225 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2268350222 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
2268350211 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2268350230 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
2268350218 : ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ