ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Ασπρόπυργος
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ασπρόπυργος Ασπρόπυργος - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2132006400

Γεωγραφικό πλάτος: 38.0585252576177

Γεωγραφικό μήκος: 23.5886000000000

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Ασπρόπυργος

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - Ασπρόπυργος Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ασπρόπυργος Ασπρόπυργος - ΑΤΤΙΚΗΣ

2105576240 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (FAX)
2105576246 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
2105576485 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
2105573874 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2105571805 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2105571273 : ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ