ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Σαλαμινίας 20, Αθήνα, 11855, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2103413984

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9780887604575

Γεωγραφικό μήκος: 23.6906600652074

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2103414540 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103412568 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2103413985 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103416614 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
2103423986 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
2103468245 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ