Κολοβός Βασίλειος Θ. - Θεσσαλονίκη
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Αμμολιανής 11Α, Θεσσαλονίκη - Άνω Τούμπα, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310913134

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6188715524366

Γεωγραφικό μήκος: 22.9688512388378

Κολοβός Βασίλειος Θ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κολοβός Βασίλειος Θ. - Θεσσαλονίκη Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Tο τεχνικό γραφείο ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2005. Σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών μας. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αποτελεσματικά κάθε μελέτη και έργο. Στις δραστηριότητες της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, κτηματολόγιο, έκδοση οικοδομικών αδειών.