Μαραβέλιας Αναστάσιος Χ. - Σύμη
Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Σύμη Σύμη - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση: Σύμη, Σύμη - Αιγιαλός, 85600, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Τηλέφωνο: 2246072385

Γεωγραφικό πλάτος: 36.6156247893184

Γεωγραφικό μήκος: 27.8354647435475

Μαραβέλιας Αναστάσιος Χ. - Σύμη

Περιγραφή - Μαραβέλιας Αναστάσιος Χ. - Σύμη Οικοδομικά Υλικά - Εργοληψίες - Σύμη Σύμη - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.