ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παλαιολόγου Κ. 9, Αθήνα, 10438, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2105223142

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9881665000000

Γεωγραφικό μήκος: 23.7248579081521

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - Αθήνα

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - Αθήνα Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2105245828 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2105201065 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2105225617 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2105227441 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2105277711 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
2105246452 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΘΥΡΩΡΕΙΟ