ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Σαλαμινίας 20, Αθήνα, 11855, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2103412945

Γεωγραφικό πλάτος: 37.9780887604576

Γεωγραφικό μήκος: 23.6906600652075

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - Αθήνα Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αθήνα Αθήνα - ΑΤΤΙΚΗΣ

2103412395 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103412567 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103412635 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103412636 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103412946 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
2103413533 : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ