ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2313317777

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6221150307087

Γεωγραφικό μήκος: 22.9535801000000

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310432414 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
2310494588 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2310494523 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
2313318215 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2313317436 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ - ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
2313317420 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ