ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 7, Θεσσαλονίκη, 54630, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310519224

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6408835000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9360906982759

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΡΓΩΝ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310566611 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
2310530926 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ
2310502652 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
2310530112 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ
2310535269 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ
2310546882 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ