ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Άνδρου 1, Θεσσαλονίκη, 54638, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310934902

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6185935000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9667981100279

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310927151 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
2310494421 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ