ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Θεσσαλονίκη
Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Τέρμα Ψελλού Μιχαήλ, Θεσσαλονίκη - Νέα Ελβετία, 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310313913

Γεωγραφικό πλάτος: 40.5923150000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9651910000000

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - Θεσσαλονίκη Τοπική Αυτοδιοίκηση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2310316899 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
2310316535 : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ