Κωτούλας Περικλής Μ. - Θεσσαλονίκη
Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση: Τσιμισκή 17, 4ος Όροφος, Θεσσαλονίκη, 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2310229781

Γεωγραφικό πλάτος: 40.6346996000000

Γεωγραφικό μήκος: 22.9396797686536

Κωτούλας Περικλής Μ. - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - Κωτούλας Περικλής Μ. - Θεσσαλονίκη Υπηρεσίες Νομικές - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το συμβολαιογραφείο ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μ. ΚΩΤΟΥΛΑ – Αρχείο Μιχαήλ Π. Κωτούλα ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φεβρουάριο του έτους 1974 από τον Μιχαήλ Κωτούλα, ( ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία στις 31-12-2010 λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από το Νόμο ), ενώ από τον Ιανουάριο του έτους 2004 διορίστηκε Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και ο Περικλής Κωτούλας. Το Συμβολαιογραφείο παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σύμφωνα με το Νόμο και τα χρηστά ήθη, με κύριο στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών και, με όσο το δυνατόν μικρότερα έξοδα, δηλαδή με τις ελάχιστες συμβολαιογραφικές αμοιβές που καθορίζονται από το νόμο.