ΓΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ - Βουργαρέλι
Υπηρεσίες Νομικές - Βουργαρέλι Βουργαρέλι - ΑΡΤΑΣ

Διεύθυνση: Βουργαρέλι, Βουργαρέλι, 47045, ΑΡΤΑΣ

Τηλέφωνο: 2685022644

Γεωγραφικό πλάτος: 39.370723724365234000

Γεωγραφικό μήκος: 21.184413909912109000

ΓΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ - Βουργαρέλι

Περιγραφή - ΓΟΥΣΙΑ ΣΟΦΙΑ - Βουργαρέλι Υπηρεσίες Νομικές - Βουργαρέλι Βουργαρέλι - ΑΡΤΑΣ

Το γραφείο έχει την έδρα του στο Βουργαρέλι Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. Το γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεταβιβαστικών συμβολαίων, κληρονομιών, διαθηκών, πληρεξουσίων και κάθε είδους υπηρεσίας που χρήζει Συμβολαιογράφου. Το υποθηκοφυλακείο Δροσοπηγής (Βουργαρελίου) είναι μη ειδικό άμισθο και έχει στη χωρική αρμοδιότητά του τμήμα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων:

Τη Δημοτική Ενότητα Αθαμανίας με τις Τοπικές Κοινότητες:

 • Βουργαρελίου (έδρα του Δήμου)
 • Αθαμανίου
 • Ανεμορράχης
 • Διστράτου
 • Κάτω Αθαμανίου
 • Κάτω Καλεντίνης
 • Καψάλων
 • Κεντρικού
 • Κυψέλης
 • Μεσούντας
 • Παλαιοκατούνου
 • Τετρακώμου

και τη Δημοτική Ενότητα Θεοδώριανων με την Τ.Κ. Θεοδώριανων. Ολόκληρο το αρχείο του Υποθηκοφυλακείου είναι μηχανογραφημένο. Η αναζήτηση γίνεται ηλεκτρονικά και όχι με τη χρήση καρτελών ή του αλφαβητικού ευρετηρίου. Όλα τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαια, υποθήκες, εξαλείψεις, διεκδικήσεις, κατασχέσεις) υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να έρθει αυτοπροσώπως μπορεί να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικών ή τη χορήγηση αντιγράφων πράξεων απλά στέλνοντας τη σχετική αίτηση με fax ή e-mail.