ΤΖΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Μυτιλήνη
Υπηρεσίες Νομικές - Μυτιλήνη Μυτιλήνη - ΛΕΣΒΟΥ

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 5, Μυτιλήνη, 81131, ΛΕΣΒΟΥ

Τηλέφωνο: 2251041186

Γεωγραφικό πλάτος: 39.107967376708984000

Γεωγραφικό μήκος: 26.557661056518555000

ΤΖΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Μυτιλήνη

Περιγραφή - ΤΖΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - Μυτιλήνη Υπηρεσίες Νομικές - Μυτιλήνη Μυτιλήνη - ΛΕΣΒΟΥ

Η Μαρία Ι Τζαννίδου είναι συμβολαιογράφος στη Μυτιλήνη.
Το συμβολαιογραφικό γραφείο της κας Τζαννίδου αναλαμβάνει υποθέσεις, που αφορούν σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις ακινήτων, γονικές παροχές, υποθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, διαθήκες και σύμφωνα συμβίωσης και συναινετικά διαζύγια.
Επίσης, αναλαμβάνει δωρεές, προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια, συστάσεις, καταργήσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, σύσταση εταιρειών, ένορκες βεβαιώσεις και πληρεξούσια.